Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

8. december 2021
I ønskes alle en god påske 2021.

Kontakt

Dansk SkakDommerforening (DSD) blev stiftet i Århus i 1992, og det årlige kontingent er kun 125 kr. Kontingent indbetales på foreningens konto i Den Jyske Sparekasse, regnr. 9824, kontonr 003320103.

Hvis du ønsker indmeldelse i DSD, kan det ske ved at kontakte
IA Vagn Lauritzen
vagn@skakdommer.dk
2148 2043

Spørgsmål vedr hjemmeside, login og andre emner i den retning bedes rettet til webmaster
Arne Bjørn Jørgensen
arne@skakdommer.dk
2899 0382


Nyheder

Opdatering af FIDEs database

FIDE ønsker at opdatere deres database for dommere, organisatorer og trænere.
De beder hver enkelt om at taste navn, FIDE ID, mailadresse og fødselsdata ind på en formular. Dette skal gøres inden 31. oktober for ikke at blive sat i status "inactive".
Gå til formularen her: https://dbenhancement.fide.com
Se FIDEs nyhedsbrev her: https://www.fide.com/news/937

Bemærk, det gælder kun FA og IA licenser - de danske licenser påvirkes ikke.
Vagn Lauritzen 2. april 2021

+ Nyt medlemsbrev
Der er netop udsendt et nyhedsbrev med forskelligt indhold:
Generalforsamling udsat igen.
Hjemmesiden.
Ny adgang til reglementer og love på Dansk Skak Unions hjemmeside.
Arbiters manual 2021.
FIDE seminarer for online arbiters.
Vagn Lauritzen 28. marts 2021

+ Regler for on-line skak
Så kom det vedtagne reglement for on-line skak.

Kopier denne adresse til din browser for at komme til FIDEs reglement (et direkte link virker desværre ikke):
https://www.fide.com/docs/regulations/Annex_6.4%20Fide%20Online%20Chess%20Regulations.pdf
Vagn Lauritzen 5. januar 2021

+ Medlemsbrev januar 2021
Der er lige nu sendt en medlemsmail til alle medlemmer med følgende indhold:
FIDEs regelkommision har behandlet forslag om ændringer og tilføjelser til FIDEs regler for skak.
Online skak.
Skal Hvid altid trække først?

Hvis du gerne vil se hele medlemsmailen - bliv medlem - betal 125 kr. til konto 9824 0003320103 og send en mail til danskskakdommerforening@gmail.com med dine kontaktoplysninger.
Vagn Lauritzen 3. januar 2021

+ Nye FIDE formularer (1).
Denne nyhed er af praktiske grunde delt i to.

FIDE kontoret har kontaktet alle medlemsforbund og har meddelt, at der er udarbejdet nye formularer, der skal anvendes fremover; de tidligere formularer kan ikke anvendes efter 1. juli.
I denne Corona nedlukningstid er der selvfølgelig ikke så meget behov for dem, men der kommer jo en dagligdag igen.
Dansk Skak Union har bedt Skakdommerforeningen om at informere om ændringen.

Det drejer sig om 6 formularer, hvor de vigtigste for dommere nok er dem, der har med normraporteringen at gøre (IT1, IT2 og IT3) og to formularer til indberetning af uregelmæssigheder i forhold til AntiCheating bestemmelserne; formularen, der anvendes til at afgive bud på at afholde et FIDE arrangement er nok ikke så aktuel.

De nye formularer findes på links angivet i næste nyhed.

Generelt kan man sige at man altid bør finde den nyeste version af et dokument; man skal ikke altid regne med at den udgave, man hentede sidst er den gældende.
Dansk SkakDommerforeningen og Dansk Skak Union vil dog altid forsøge at informere om ændringer, som kommer til vores kendskab.

Spørgsmål til ovenstående er altid velkomne.
Vagn Lauritzen
mail: danskskakdommerforening@gmail.com
Vagn Lauritzen 5. juni 2020

+ Nye FIDE formularer (2).
Her kommer linktekster til de nye formularer.
Desværre kan der ikke genereres funktionsduelige links i nyhedsteksten. For at finde dokumenterne er man nødt til at kopiere adressen ind i adressefeltet på browseren.

A05 FIDE bid form:
https://handbook.fide.com/chapter/FormToOfferBidToHoldFIDEMeetingCompetition

AntiCheating formularer:
https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations

Normformularer (man skal scrolle helt ned til bunden af dokumentet for at finde formularerne):
https://handbook.fide.com/chapter/B01Regulations2017
Vagn Lauritzen 5. juni 2020

+ Information om hjemmesiden
Vi har i nogen tid haft problemer med opdateringen af hjemmesiden. Det betyder, at der ikke kan sættes nye dokumenter på medlemssiden, men alle medlemmer med login kan stadig tilgå de dokumenter, der allerede ligger der.
Desværre kan der heller ikke oprettes nye medlemmer, så de senest indmeldte har ikke fået tildelt login.
Vi arbejder på at finde en varig løsning.
Fejlen betyder også at mailadresserne angivet i venstre kolonne ikke virker - hvis I vil i kontakt med foreningen kan danskskakdommerforening@gmail.com bruges.
Vagn Lauritzen 11. januar 2020

+ Indkaldelse til Generalforsamling
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Dansk SkakDommerforening.
Den finder sted på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, lørdag, den 20. april kl. 12:00. Mødelokale: sandsynligvis lokale 8.


Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. Ifølge vedtægterne skal disse være formanden i hænde senest den 1.marts; der er ingen modtaget.
6. Valg af bestyrelse. På valg er Vagn Lauritzen (kasserer), Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen. I øvrigt er Verner Christensen medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i henhold til vedtægterne bestå af formand (posten er vacant pt), kasserer og 1, 2 eller 3 menige medlemmer - generalforsamlingen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil vi diskutere forskellige regelspørgsmål og udveksle erfaringer fra dommerpraksis. I er velkomne til at komme med oplæg til dette på forhånd. Vi forventer afslutning senest kl. 13:45 så deltagerne kan være klar til runden kl. 14:00.
Ligesom sidste år serveres en sandwich og en øl eller vand til deltagerne, derfor vil jeg gerne have besked om hvem der deltager, senest den 17. april.
BEMÆRK: Brug ny mailadresse: vagnlauritzenvd56@gmail.com
Vagn Lauritzen 11. april 2019

+ Nytårsbrev for formanden
Formanden har skrevet nytårsbrev til alle medlemmer. I ønskes alle et godt nytår!
Arne Bjørn Jørgensen 29. december 2018

+ FIDEs regler for skakspillet
Det er en nyhed, der er ca et år gammelt, men her er et link til de gældende regler for skakspillet på dansk (pr 1. januar 2018) - Skakhåndbogens version på skak.dk er forældet. Den engelsksprogede version kan findes under menuen Skakregler herover.
Vagn Lauritzen 17. december 2018

+ Vagn har fundet de ældste medlemsbreve
Vagn har støvet arkivet af og fundet medlemsbreve fra november 1992 og marts 1993, samt et bilag fra april 2009
Arne Bjørn Jørgensen 4. december 2018

+ Kontaktadresser
Det har desværre vist sig, at mailadresserne @skakdommer.dk ikke bliver sendt videre. Skal du i forbindelse med foreningen, så kontakt formanden på vagn-lauritzen@mail.tele.dk
Vagn Lauritzen 2. september 2018

+ Reviderede skrifter om ulovligt træk
Jesper Nørgaard har revideret sine skrifter om ulovligt træk - se de opdaterede regler under regelfortolkning på medlemssiden
Arne Bjørn Jørgensen 28. maj 2018

+ Nye dokumenter er tilgængelige
Referater fra generalforsamlingerne 2016 og 2018, medlemsbreve fra 2017 og 2018 samt indlæg om regler ved Jesper Nørgaard er nu tilgængelige her
Arne Bjørn Jørgensen 27. april 2018

+ Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes som normalt i Påsken sammen med Danmarksmesterskabet. Vi holder også fast i dagen, nemlig påskelørdag, den 31.marts, men vi har flyttet tidspunktet til kl. 12:00 for at de allerfleste deltagere i turneringen kan deltage. Umiddelbart efter generalforsamlingen vil vi diskutere forskellige regelspørgsmål og udveksle erfaringer fra dommerpraksis. I er velkomne til at komme med oplæg til dette på forhånd. Vi forventer afslutning senest kl. 13:45 så deltagerne kan være klar til runden kl. 14:00.


Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest den 1.marts.
6. Valg af bestyrelse. På valg er Vagn Lauritzen (formand) og Verner Christensen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen. Bestyrelsen kan i henhold til vedtægterne bestå af formand, kasserer (posten er vacant pt) og 1, 2 eller 3 menige medlemmer - generalforsamlingen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

FIDE har udgivet en ny Arbiteres Manual, der kan hentes på FIDEs hjemmeside. Den er også udgivet på tryk, og DanskSkakDommerforening har bestilt et eksemplar hjem til hvert af vores medlemmer. De burde nå frem til Påske, så vi regner med at kan komme af med hovedparten til generalforsamlingen.

Vi ses til generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne

Vagn
Vagn Lauritzen 21. marts 2018

+ Link til reglerne pr 1. januar 2018
Da Dansk Skak Union endnu ikke har ajourført skakhåndbogen på hjemmesiden med de nye regler, er her et link til det relevante bilag fra hovedbestyrelsesmødet, hvor det blev vedtaget.
Vagn Lauritzen 16. januar 2018

+ Nyt Arbiters Magazinepå gaden
Arbiters Magazine nr 5 er nu tilgængeligt på FIDEs hjemmeside, følg eventuelt linket under Skakregler eller til Arbiteres Commission under links. Magasinet indeholder oversigter over ændringerne pr 1. juli i regler for skakspillet, titelreglementet og ratingreglementet. Desværre har man ikke nået at få de nyeste ændringer, der træder i kraft ved årsskiftet, med.

Vagn Lauritzen 29. oktober 2017

+ Ændringer er godkendt af EB
I følge referatet fra mødet i FIDEs Executve Board d. 13-14. oktober er de foreslåede rettelser fra Rules Commission blevet godkendt. De nævnte rettelser træder altså i kraft fra den 1. januar 2018.
Vagn Lauritzen 17. oktober 2017

+ Rettelse
I referatet og tilhørende bilag fra mødet den 9. oktober i Rules Commission er der (heldigvis) sket rettelser, så sanktionerne for ulovligt træk i hurtig-og lynskak er ens, hvad enten dommeren ser det ulovlige træk eller ej. Sanktionen er i begge tilfælde ligesom i skak med almindelig betænkningstid - dog forudsat at modstanderen ikke har foretaget sit næste træk - tidskompensation ved første gang, og tab af partiet ved 2. gang (af samme spiller i samme parti). Tidskompensationen er 2 minutter ved hurtigskak og 1 minut ved lynskak.
Bemærk regelændringerne mangler stadig at blive godkendt af Executive Board.
Vagn Lauritzen 16. oktober 2017

+ Ændringer til FIDEs skakregler, der behandles på k
På den 88. kongres i Antalya behandles forskellige ændringer til skakreglerne. Rules Commission Councillors har holdt et møde den 5-6. oktober, hvor de vedtog ændringerne, som skal endelig godkendes af Executive Board under deres møde fredag og lørdag. Det er altså endnu ikke sikkert at ændringerne bliver vedtaget.
Ændringerne omfatter:
Teksten vedrørende ulovligt træk, træk udført med begge hænder og tryk på uret uden at trække bliver ændret så det er mere tydeligt, at de gælder på lige fod med hensyn til sanktioner (2 minuttter til modstanderen første gang og tab anden gang).
Dommeren skal nu bekendtgøre tidsoverskridelse i hurtig- og lynskak, hvis han ser det (hidtil stod der ”kan”).
Det er ikke længere et krav, at man skal have tid tilbage på sit eget ur, når man vil kræve gevinst på grund af modstanderens tidsoverskridelse i hurtig- og lynskak.
Og, vel nok den væsentligste ændring: Hvis dommeren ser et ulovligt træk i hurtig- og lynskak. Skal han agere som ved normal skak, det vil sige ved første overtrædelse skal modstanderen have 2 minutter ekstra (1 minut ved lynskak) og først ved anden overtrædelse er partiet tabt (eller remis hvis ingen mulighed for mat). Hvis dommeren ikke ser det, kan modstanderen kræve gevinst (også ved første forseelse !?).
Se mødereferat fra mødet i Rules Commission ved at følge linket herunder; i referatet er der link til appendixer, der giver den nøjagtige tekst på forslagene.
Udover dette er der også omtalt anbefalinger og fortolkninger.
Vagn Lauritzen 12. oktober 2017

+ Fide Arbiter seminar i Budapest
Der bliver arrangeret et FIDE Arbiter seminar i Budapest fra den 29 september til den 1. oktober. Undervisningen foregår på engelsk og underviseren er Werner Stubenvoll. Prisen er 200€.
Vagn Lauritzen 1. september 2017

+ Skakregler
Nu er de opdaterede links om skakregler tilgængelige for medlemmerne
Arne Bjørn Jørgensen 6. august 2017

+ Ny quiz på hjemmesiden
Quiz nr. 4 med mange spændende opgaver, samt løsninger hertil er nu klar til brug
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ 5 Cases er lagt ind på websiden
Case 1,2,3, 5 og 6 er lagt ind på medlemssiden, så de kan læses af medlemmer af Skakdommerforeningen
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ Ny webmaster
Undertegnede har nu overtaget opdateringen af skakdommersiden. Verner står stadig for sidens opbygning og struktur. Dokumenter fra Dropbox vil nu blive lagt ind på websiden
Arne Bjørn Jørgensen 2. august 2017

+ Generalforsamlingsreferatet
Referatet er nu godkendt af dirigenten og det er lagt ud på dropboksen. Ønsker du det tilsendt direkte på mil så sig til.
Vagn Lauritzen 23. april 2017

+ FIDEs regler for skak pr 1. juli 2017
Oversættelsen af det reviderede regelsæt er nu godkendt af Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.
Det kan ses på medlemmernes dropbox i afsnit 03.
Det kan også fås tilsendt pr mail - kontakt Vagn.
Vagn Lauritzen 17. april 2017

+ Generalforsamling 2017
Til generalforsamlingen var der i alt mødt 7 af foreningens medlemmer. Der var genvalg til Steen Juul Mortensen og Brian Lorenzen til bestyrelsen, og man besluttede indtil videre at have både formands- og kassererposten liggende hos Vagn Lauritzen.
Erik Mouridsen blev nyvalgt som revisor.
Det overvejes at forsøge med et dommerseminar i forsommeren.
Der kommer referat ud til medlemmerne så snart det er godkendt af dirigenten.
Vagn Lauritzen 17. april 2017

+ Medlemssminar er aflyst
Med kun ialt 7 tilmeldte deltagere til seminaret (incl bestyrelsen), har vi besluttet at aflyse. Vi beklager og håber, vi på et andet tidspunkt kan få bedre tilslutning. 

Vi vil forsøge at inddrage medlemmerne i bearbejdningen af oversættelsen på anden måde.
Vagn Lauritzen 28. februar 2017

+ Medlemsseminar d. 4. marts
Der er nu sendt indbydelse ud til medlemmerne. Hvis du ingen har modtaget, så ret henvendelse til Vagn.
Bemærk tilmeldingfrist den 25. februar.
Vagn Lauritzen 14. februar 2017

+ Medlemsbrev december 2016
Der er nu sendt et nyt medlemsbrev ud. Det omhandler igen de nye regler samt et planlagt medlemsseminar i marts.
Vagn Lauritzen 9. december 2016

+ Medlemsmail undervejs
Der er nu snart en medlemsmail undervejs til medlemmerne. Den handler om arbejdet med regelændringer og opdatering af EMT reglementet.
Udkastet til de nye regler for skakspillet, der blev vedtaget på FIDEs kongres i september og som træder i kraft 1. juli næste år, ligger allerede nu på D§Ds dropboks hvor medlemmerne kan hente det.

Vagn Lauritzen 19. oktober 2016

+ Nye vedtægter i Dansk SkakDommerforening
Dansk SkakDommerforening holdt sædvanen tro generalforsamling påskelørdag.
På dagsordenen var der i år nogle forslag til ændring af vedtægterne; de blev alle vedtaget, og det betyder at der herefter i vedtægterne ikke længere figurerer turneringsledere men i stedet skakdommere; der er heller ikke længere 2 forskellige former for medlemsskaber af foreningen. Endvidere er der nu fastsat regler for indkaldelse til generalforsamling, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er gjort mere fleksibelt, så der nu blot skal være minimum 3.
Vagn Lauritzen 8. april 2016

+ Vagn har været i arkivet!!
Foreningen er ved at digitalisere gamle D§D-dokumenter.

Vagn har stået på hovedet i arkiverne og det har medført, at medlemsbreve og referater fra generalforsamlinger nu igen ser dagens lys.

Generalforsamlingsreferater. Der er fundet referater fra 22 års generalforsamlinger. Der mangler dog referat fra 1992 (den stiftende) og fra 1999.

Medlemsbreve. 40 medlemsbreve fra perioden juni 1993 til november 2015. Her mangler medlemsbreve fra foreningens første år.

Hvis du er i besiddelse af de manglende referater/medlemsbreve og/eller har bemærkninger til dokumenterne, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til Vagn via vagn@skakdommer.dk

Alle dokumenter kan ses på medlemssiden, som D§D-medlemmer kan tilgå ved at logge ind.
Verner Christensen 12. december 2015

+ Så er vi klar
Skakdommerforeningens hjemmeside er klar til brug.
Hjemmesiden afløser den fysiske mappe, som det er blevet for besværligt og for dyrt at vedligeholde (især porto)

For fremtiden vil nyheder om regelændringer, gennemgang af cases mv. ske via hjemmesiden, suppleret med nyhedsmails.

Medlemmerne vil få tilsendt login-information (brugernavn og kodeord) i løbet af et par dage. Når man er logget ind, har man adgang til medlemssiden, hvor det meste materiale er placeret.

Det er bestyrelsens håb, at hjemmesiden vil være til gavn for de danske skakdommere. Hvis du har forslag til hjemmesiden, spørgsmål til skakregler mv. er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (email og telefon kan ses via linket Bestyrelse i menu-linie.
Verner Christensen 18. november 2015
Nyt på medlemssiden

Case 8 Om ulovligt træk (Jesper Nørgaard)
Case 7 Om ulovligt træk (Jesper Nørgaard)
Dommer ved holdkampe
Holdleder
Hurtig- og lynskak
Noteringslisten
Remis
Remiskrav grafisk
Straffe
Dommeren og uret
Indholdet på medlemssiden kan ses af medlemmer, der logger ind!!


Arbiter i musikken

Skak har været med i mange film og musicals mv. gennem tiderne.
I musicallen fra 1985 Chess af Tim Rice, Benny Andersson & Björn Ulvæus, er et af numrene naturligt nok Arbiter

Se og lyt til videon her og se teksten her.


© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening