Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

18. januar 2021
Vi skifter til godt nytår 2021 - der er sendt medlemsbrev ud til alle medlemmer, se lidt om indholdet herunder.

Arbitersangen fra Chess - med Marti Pellow som arbiter
© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening