Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

20. september 2020
Godt nytår 2020 til alle. Problemer med hjemmesiden - se nyheder herunder.

Arbitersangen fra Chess - med Marti Pellow som arbiter
© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening