Dansk SkakDommerforening logo

Dansk SkakDommerforening
(Organization of Danish Chess Arbiters)

12. november 2019
Medlemsmail fra december 2018 er klar - Godt nytår til alle!

Arbitersangen fra Chess - med Marti Pellow som arbiter
© Dansk SkakDommerforening, 2015    Bliv medlem af Dansk SkakDommerforening